สารบัญแบบทดสอบความเข้าใจคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

 

SCAD  TH2

 

wordcloud1 Button

 

 ปัจจุบันจัดทำเป็นแบบฝึกหัดชุดละ 20 ข้อดังนี้

 

 

ชุดคำศัพท์ทั่วไป

แบบทดสอบลิงค์
ชุดที่ 1  external-link 32
ชุดที่ 2  external-link 32
ชุดที่ 3  external-link 32
ชุดที่ 4  external-link 32
ชุดที่ 5  external-link 32

 

 

ชุด Academic Word List 

 

แบบทดสอบลิงค์
[CLOZE TEST 1] Presentation Techniques  external-link 32
[CLOZE TEST 2] What is the Internet?  external-link 32