ทดสอบทางฟิสิกส์

RTEC ให้บริการทดสอบทางฟิสิกส์ ดังต่อไปนี้

1. สมบัติทางกายภาพ

สมบัติ
มาตรฐาน
การเตรียมตัวอย่าง
ราคา/ตัวอย่าง (บาท)
ความหนาแน่น
ISO 2781
ASTM D297
เป็นก้อน ผิวเรียบ
200
ความทนต่อของเหลว

ISO 1817
ASTM D471
 
- การเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก กว้าง 25 มม. ยาว 50 มม. หนา 2 มม.
400
- การเปลี่ยนแปลงของปริมาตร กว้าง 25 มม. ยาว 50 มม. หนา 2 มม.
400
- การเปลี่ยนแปลงสมบัติการรับแรงดึง รูป dumbbell : die C (ASTM D412)
800
- การเปลี่ยนค่าความแข็ง ผิวเรียบ ความหนาอย่างน้อย 6 มม.
400
- การเปลี่ยนแปลงความคงทนต่อการฉีกขาด crescent (ISO 34-1), รูปทรง die : B (ASTM D624)
800

2. สมบัติการไหล

สมบัติ
มาตรฐาน
การเตรียมตัวอย่าง
ราคา/ตัวอย่าง (บาท)
ดัชนีการไหลของพลาสติกเหลว (MFI)
ISO 1133
ASTM D1238
เม็ดพลาสติก น้ำหนักประมาณ 100 กรัม
400
ความหนืดมูนนี่
ISO 289-1
ASTM D1646
ยางคอมพาวด์น้ำหนักประมาณ 100 กรัม หรือส่งเป็นยางดิบน้ำหนักประมาณ 250 กรัม
400
ความหนืดโดย Capillary Rheometer
ASTM D5099
ตัดเป็นเม็ด น้ำหนักประมาณ 200 กรัม
600
ความหนืดโดย Rotational Rheometer
ISO 7323
ตัดเป็นแผ่น เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. หนา 1-2 มม.
1,000
สมบัติหยุ่นหนืดโดย Rubber Process Analyzer
  ยางคอมพาวด์ น้ำหนักประมาณ 30 กรัม
600

3. สมบัติการวัลคาไนซ์ของยางคอมพาวด์

สมบัติ
มาตรฐาน
การเตรียมตัวอย่าง
ราคา/ตัวอย่าง (บาท)
เวลาสก๊อซ (ts2)

ASTM D5289

ASTM D2084

ยางคอมพาวด์น้ำหนักประมาณ 15 กรัม
400
เวลาวัลคาไนซ์ (tc90) ยางคอมพาวด์น้ำหนักประมาณ 30 กรัม
400

4. สมบัติเชิงกล

สมบัติ
มาตรฐาน
การเตรียมตัวอย่าง
ราคา/ตัวอย่าง (บาท)
ความแข็ง
ISO 7619-1
ASTM D2240
ผิวเรียบ ความหนาอย่างน้อย 6 มม.
200
สมบัติการรับแรงดึง
ISO 37
รูป dumbbell : type I
400
ASTM D412
รูป dumbbell : die C
สมบัติการรับแรงกด
ISO 7743
ทรงกระบอก; เส้นผ่านศูนย์กลาง 29 มม. สูง12.5 มม.
400
ความทนต่อการฉีกขาด
ISO 34-1
รูปทรง die : crescent
400
ASTM D624
รูปทรง die : B
การเสียรูปถาวรเนื่องจากการกด
ASTM D395
ทรงกระบอก; เส้นผ่านศูนย์กลาง 29 มม.สูง 12.5 มม.
หรือทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 13 มม.สูง 6 มม.
400
ความทนต่อการขัดถูแบบ DIN
DIN 53516
ทรงกระบอก; เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. สูงอย่างน้อย 6มม.
400
ความทนต่อการขัดถูแบบ AKRON
BS 903 Part A9 (Method B)
ทรงกระบอก; เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 63.5 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 12.7 มม. หนา 12.5 มม.
1,000
การกระเด้งตัว
BS 903 Part A8
กว้าง 8 มม. ยาว 40 มม. หนา 4 มม.
400

5. สมบัติเชิงพลวัต

สมบัติ
มาตรฐาน
การเตรียมตัวอย่าง
ราคา/ตัวอย่าง (บาท)
สมบัติเชิงพลวัตโดย Dynamic Mechanical Analyzer
กว้าง 5 มม. ยาว 40 มม. หนา 1-2 มม
  • 30-200 oC
800
  • -100-200 oC
1,200
สมบัติเชิงพลวัตโดย Flexometer
 
  • ความร้อนสะสม
ASTM D623
ทรงกระบอก; เส้นผ่านศูนย์กลาง 17.8 มม. สูง 25 มม.หรือส่งเป็นยางคอมพาวด์ 30 กรัม
1,000
การเติบโตของรอยแตกโดย De Mattie Flexing Machine
ISO 132
ASTM D813
รูปทรงตามรูปที่ 2 ใน ASTM D 813 หรือส่งเป็นยางคอมพาวด์ 120 กรัม
1,000
ความล้าเชิงพลวัต
ISO 132
ASTM D430
รูปทรงตามรูปที่ 2 ใน ASTM D 430 หรือส่งเป็นยางคอมพาวด์ 120 กรัม
1,000

6. สมบัติการเสื่อมสภาพ

สมบัติ
มาตรฐาน
การเตรียมตัวอย่าง
ราคา/ตัวอย่าง (บาท)
ความทนต่ออากาศร้อน
ISO 188
ASTM D573
รูป dumbbell : type I (ISO 37), die C (ASTM D412)จำนวน 6 ชิ้น
20 บาท/ชั่วโมง
ความทนต่อโอโซน
(ไม่เกิน 72 ชั่วโมง)
ISO 1431-1
กว้าง 10 มม. ยาว 80 มม. หนา 2 มม. จำนวน 3 ชิ้น
2,000

7. การเตรียมชิ้นงานทดสอบ

ประเภทของงาน
ราคา (บาท)
เตรียมยางคอมพาวด์โดยเครื่องผสมแบบปิดหรือแบบ 2 ลูกกลิ้ง
ราคาตามตกลง
เตรียมยางวัลคาไนซ์โดยใช้เครื่องอัดร้อน
200

แบบฟอร์มการขอใช้บริการ