กิจกรรม

- ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง ได้จัดอบรมหลักสูตร "การออกแบบและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ยางด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์"

   เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ที่ผ่านมาทางศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง ได้จัดฝึกอบรมเทคโนโลยียาง หลักสูตร “การออกแบบและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ยางด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์” วิทยากร : นายศิระ มีศฤงคาร ณ ห้องมหาสวัสดี ชั้น 6 โรงแรมศาลายาพาวิเลี่ยน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม โดยเนื้อหาบรรยายมีดังนี้
1. การออกแบบผลิตภัณฑ์ยางด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
2. สมบัติเชิงกลที่เกี่ยวข้องในงานวิศวกรรม
3. การทดสอบสมบัติเชิงกลของยางสำหรับการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์
4. กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์กับผลิตภัณฑ์ยาง (ยางล้อตัน ยางล้อรถยนต์ ยางตีนตะขาบ ยางรองคอสะพาน ยางกันกระแทกท่าเรือ ยางรองรางรถไฟฟ้า เป็นต้น)

   
   
   
   
;
;
;
;
;
;
;