กิจกรรม

- ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง จัดฝึกอบรมเทคโนโลยียางหลักสูตร"ความรู้เกี่ยวกับยาง"

  15 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมาทางศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง ได้จัดฝึกอบรมเทคโนโลยียาง หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมบัติรีโอโลยีของพอลิเมอร์” วิทยากร : ดร.ชาคริต สิริสิงห ณ ห้องทวีวัฒนา ชั้น 6 โรงแรม Salaya Pavilion วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล (ศาลายา) จ.นครปฐม โดยมีเนื้อหาการอบรมดังนี้
   1. ความรู้เบื้องต้นของสมบัติรีโอโลยีของพอลิเมอร์
   2. เทคนิคการวัดสมบัติรีโอโลยีตลอดจนการวิเคราะห์ผลทดสอบและข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขณะทำการทดสอบ
   3. การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านรีโอโลยีในการควบคุมและปรับปรุงกระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยาง