ประโยชน์สำหรับสมาชิก

สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ
  1. ส่วนลดค่าบริการทุกประเภทของ RTEC 10%
  2. การเข้าถึงข้อมูลที่ RTEC ให้บริการ
  3. การเข้าถึงผลงานวิจัยของ RTECและวิทยานิพนธ์ปริญญาโท-เอก ด้านยางของมหาวิทยาลัยมหิดล
  4. การให้คำปรึกษาเบื้องต้นปัญหาทางเทคนิค