ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียางขอประชาสัมพันธ์การอบรม"หลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป-แนะนำเทคโนโลยียาง" ในวันที่ 1 มีนาคม 2562...(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)