tyre rheology

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง เปิดรับสมัครงาน 2 อัตรา ดังนี้ 1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย (เคมีวิเคราะห์) 1 อัตรา (รายละเอียดเพิ่มเติม) 2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทดสอบ 1 อัตรา (รายละเอียดเพิ่มเติม) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2560