ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมของศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 หลักสูตร "ยางเทอร์โมพลาสติกและการนำไปใช้งาน"