ติดต่อ

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์: 02 441 9816-20 ต่อ 1115
            02 441 0511
โทรสาร: 02 441 9378

 

E-mail: info@mahidolrubber.org
website: http://www.sc.mahidol.ac.th/rtec