ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมเของศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง 1)19-20 กุมภาพันธ์ 2561 หลักสูตรเทคโนโลยียางพื้นฐาน 2) 22-23 มีนาคม 2561 หลักสูตรเทคนิคการออกสูตรและปรับปรุงสมบัติเฉพาะของยาง....(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)