ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมของศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง วันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง เปิดอบรมหลักสูตร "เทคโนโลยีน้ำยางพื้นฐาน" และ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 หลักสูตรเทคโนโลยีการผสมยาง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...