พลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Energy and Climate Change)

1. มีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพในการช่วยประหยัดพลังงาน
2. มีโครงการส่งเสริมหรือลดการใช้พลังงาน
  ได้ดำเนินโครงการเต็มรูปแบบแล้ว
- โดยดำเนินการเปลี่ยนหลอดผอมประหยัดไฟ T5 พร้อมอุปกรณ์และบาลาส์อีเล็คโทรนิค จำนวน 11,134 หลอด
        IMG_1382.jpg
3. มีองค์ประกอบอาคารสีเขียวในส่วนงาน
IMG_1382.jpgIMG_1382.jpg IMG_1382.jpgIMG_1382.jpg IMG_1382.jpgIMG_1382.jpg IMG_1382.jpgIMG_1382.jpgIMG_1382.jpg IMG_1382.jpgIMG_1382.jpg IMG_1382.jpgIMG_1382.jpg IMG_1382.jpgIMG_1382.jpg IMG_1382.jpgIMG_1382.jpgIMG_1382.jpg IMG_1382.jpgIMG_1382.jpg IMG_1382.jpgIMG_1382.jpg

Ø   การอนุรักษ์น้ำ เช่น เลือกใช้สุขภัณฑ์และก๊อกแบบประหยัดน้ำ การนำน้ำฝนมาใช้
การเลือกใช้สุขภัณฑ์และก๊อกแบบประหยัดน้ำ  คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) มีการปรับปรุงห้องน้ำใหม่โดยใช้ฟลัชวาล์วของโถสุขภัณฑ์แบบประหยัดน้ำ และใช้ก๊อกน้ำล้างมือแบบกด ดังรูปข้างล่างนี้

โถปัสสาวะ     โถสุขภัณฑ์

Ø   มีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  เช่น  การจัดการขยะ  การลดมลพิษจากการก่อสร้าง มีระบบกำจัดกลิ่นและควัน  มีระบบบำบัดน้ำเสีย