คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) คณะวิทยาศาสตร์

 

MUSC facebook Facebook คณะวิทยาศาสตร์
MUSC Youtube MUSC Channel on YouTube
MUSC Google+ Page Google+ คณะวิทยาศาสตร์ MUSC Twitter Twitter คณะวิทยาศาสตร์
MU PR Blog Blog คณะวิทยาศาสตร์ MUSC Instagram Instagram คณะวิทยาศาสตร์

ช่องทางการสื่อสารภายในคณะฯ

Meet the Dean online สื่อสารถึงกัน MUSC must know

 


กระดานข่าวของภาควิชา/หน่วยงาน ภายในคณะฯ

SCBI Webboard เว็บบอร์ดของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ SCBC Webboard เว็บบอร์ดของภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
EndNote Webboard เว็บบอร์ดโปรแกรม EndNote    


กฎ กติกา ในการร่วมแสดงความเห็นบนสื่อสังคมออนไลน์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 1. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์
 2. ห้ามเสนอข้อความกล่าวโจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายต่อศาสนา หรือคำสอนของศาสนาใดๆ
 3. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
 4. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว อนาจาร หรือมีเจตนาใส่ความบุคคลอื่น
 5. ห้ามเสนอข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท เกิดความวุ่นวาย หรือข้อความอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้ง

  หากตรวจพบข้อความใดเข้าข่ายดังกล่าวมาแล้ว ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะลบกระทู้เหล่านั้นทั้งกระทู้ หรือข้อความเห็นเหล่านั้นออกไป โดยอาจแสดงเหตุผลหรือไม่แสดงเหตุผลก็ตาม รวมถึงการขยายผลในการดำเนินการอื่นๆ เพื่อปกป้องสิทธิของสาธารณชนตามสมควร

  ผู้เสนอข้อความบนเว็บบอร์ดที่ปฏิบัติผิดกฏและกติกา พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดนั้นด้วยตัวเอง
  ข้อความที่เสนอดังกล่าว อาจนำมาซึ่งการเปิดเผยที่มา และรายละเอียดส่วนตัวของผู้เสนอข้อความนั้นได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล- ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 30 มีนาคม 2559 -
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2201-5000 โทรสาร 0-22354-7165
SC Webmaster : scwww@mahidol.ac.th
Locations of visitors to this page