Home ไทย English MU Home SC Intranet
 
 

Listed by First Name

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Foreigners
 
Listed by Department
 
Anatomy || Biochemistry || Biology || Biotechnology || Chemistry || Mathematics ||Microbiology
|| Pathobiology || Pharmacology || Physics || Physiology || Plant Science || Office of the dean
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
- J -
 
  Jamorn Somana
Jarunya Narangajavana
Jenjit Khudamrongsawat
Jirakul Sutjaritkul
Jirarut Wongkongkatep
Jirundon Yuvaniyama
M.R. Jisnuson Svasti
Jitladda Sakdapipanich
Jittima Weerachayaphorn
Jonggol Tantirungrotechai
Jonggonnee Wattanapermpool
   
   
   Advisory Staff to the Department

M.R. Jisnuson Svasti
   
  Moved / Resigned

Jeerapun Worapong
   
  Retired

Jittipan Chavadej
Jutamaad Satayavivad
 
Juwadee Shiowatana