สัมภาษณ์ประชาคม
ชาวคณะวิทยาศาสตร์

ศ.ดร. นทีทิพย์ กฤษณามระ (อดีตประธาน KM)

รายละเอียด

บทสัมภาษณ์

ศ.ดร. อมเรศ ภูมิรัตน (อดีตคณบดี)

รายละเอียด

CoPs / กิจกรรม KM

MUSC Research Forum
R2R Forum
Science Cafe
กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ชมรมอยู่ดีมีสุข
ชมรมผู้ใช้ไอทีมหิดล-พญาไท
ชมรมพุทธศิลป์
Stang Library KM
PENThai
เครือข่ายมหิดลพญาไท

Web Blogs, Wikis, Webboards
รายละเอียด
รวมแหล่ง KM ในประเทศไทย

รวม Links เว็บไซต์ KM
บทความน่าสนใจเกี่ยวกับ KM
E-Journals ทางด้าน KM

Bookmark and Share
"หัวใจของ KM คือ การปฏิบัติ"

" ... กระบวนการ KM มันมีอยู่แล้ว คณะนี้เป็นคณะวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มันไปเร็ว ความรู้์ที่อยู่ใน textbook มันล่าช้ากว่าที่เกิดไป 2-3 ปี และกว่าความรู้จะลงใน journal ก็ใช้เวลาเป็นปี หลังจากที่คนคิดค้นได้ เพราะฉะนั้นความรู้ที่ทันสมัยจริงๆ คือความรู้ที่ี่มาจากการสัมมนา มีอาจารย์จากต่างประเทศ หรือคนได้รับรางวัลโนเบล มาพูดคุยให้ฟังว่า ผลการทดลองที่เขาค้นพบเมื่อเร็วๆนี้ คืออะไร ก็เป็นความรู้ที่ใหม่ .. วงการวิทยาศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงมากและต้องการความรู้ที่ใหม่ คนเลยจัด seminar, symposium กันบ่อยครั้ง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้กัน แลกเปลี่ยนผลการทดลอง .. ด้วยเหตุผลที่คนอยากได้ความรู้เดี๋ยวนั้น ไม่ใช่อ่านจาก textbook หรืออ่านจาก e-journal ..."

ศ.ดร. อมเรศ ภูมิรัตน (ให้สัมภาษณ์ 15 มิ.ย. 50)
go ข่าวกิจกรรม KM
   
MUSC Research Forum
กิจกรรมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในงานวิจัย พูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหาและประสบการณ์ และแบ่งปันความรู้ในการจัดการดำเนินการวิจัย

    7 กุมภาพันธ์ 2557 : MUSC Research Forum: Private Sector ภายใต้หัวข้อ งานวิจัยด้านสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่อุตสาหกรรมต้องการ
... จัดโดย งานวิจัย สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
   
R2R Forum

1 มีนาคม 2555

R2R Forum ครั้งที่ 1 R2R Initiation : ก้าวแรกสู่ R2R หัวข้อ "เคล็ดไม่ลับ R2R พัฒนางานประจำด้วยงานวิจัย" โดย นพ.อัครินทร์ นิมมานนิตย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลา 08.30-13.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารสตางค์ มงคลสุข

... จัดโดย งานวิจัย

   
Science Cafe
เสวนาพิเศษในรูปแบบ Science Café ประจำปี 2556

31 กรกฎาคม 2556 : เสวนาพิเศษ Science Café เรื่อง "นักวิทย์ มหิดล กับทางออกของวิกฤติน้ำมันรั่วในอ่าวไทย"

... จัดโดย งานประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพิเศษและวิเทศสัมพันธ์
   
Community of Practice (CoP)

28 ตุลาคม 2556
การบรรยาย เรื่อง "หัวใจ EdPEx"
โดย ผศ.พ.ต.ท.ดร. นภดล ทองนพเก้า
เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม K102

16 กันยายน 2556
การะบรรยาย เรื่อง “6.2 Operational Effectiveness : Supply Chain-Management”
โดย รศ. สมภพ ประธานธุรารักษ์
ณ ห้องประชุม K102

12 มิถุนายน 2556
การฟังธรรมะบรรยาย เรื่อง ความสามัคคีสร้างสุขในองค์กร
โดย พระราชธรรมวาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน)
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม K102

29 พฤษภาคม2556
จัดการบรรยายในหัวข้อ "เทคนิคการถ่ายภาพให้สวย
โดยรศ.ดร.ชัยทิพย์ วนิชานนท์ และ ดร.ณัฐพล อ่อนปาน
....จัดโดยชมรมอยู่ดีมีสุข

19 มีนาคม 2556
กิจกรรม ระบบการบริหารองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ
โดย ศ.นพ. บวรศิลป์เชาวน์ชื่อ และ ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ
ณ ประชุม K102 อาคาราเฉลิมพระเกียรติ เวลา 8.30-16.00 น.
 รายละเอียด

26 ธันวาคม 2555
อบรมเรื่อง "ฉันเป็นอะไรใน EdPEx" โดย ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ
... จัดโดยชมรมนักพัฒนาคุณภาพ

10 ตุลาคม 2555
กิจกรรมชมรมอยู่ดีมีสุข "ผิวงาม หน้าสวย" โดย รศ.ดร. วิไล หนุนภักดี
... จัดโดยชมรมอยู่ดีมีสุข

27 สิงหาคม 2555
อบรม "MU-SC ก้าวที่สองสู่ความเป็นเลิศ" โดย ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ

11 กรกฎาคม 2555
กิจกรรมชมรมอยู่ดีมีสุข "รู้ทันพยาธิ...จากแมวสู่คน"
.. จัดโดย งานโยบายและแผนและพัฒนาคุณภาพ

 
 
 


สงวนสิทธิ์บางประการภายใต้ สัญญาอนุญาต ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย

http://www.sc.mahidol.ac.th - ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 7 ก.พ. 2557
272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ติดต่อเรา : scwww@mahidol.ac.th
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 2552 เป็นต้นไป