สัมภาษณ์ประชาคม
ชาวคณะวิทยาศาสตร์

ศ.ดร. นทีทิพย์ กฤษณามระ (อดีตประธาน KM)

รายละเอียด

บทสัมภาษณ์

ศ.ดร. อมเรศ ภูมิรัตน (อดีตคณบดี)

รายละเอียด

CoPs / กิจกรรม KM

MUSC Research Forum
R2R Forum
Science Cafe
Community of Practice
กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ชมรมอยู่ดีมีสุข
ชมรมผู้ใช้ไอทีมหิดล-พญาไท
ชมรมพุทธศิลป์
Stang Library KM
PENThai
เครือข่ายมหิดลพญาไท

Web Blogs, Wikis, Webboards
รายละเอียด
รวมแหล่ง KM ในประเทศไทย

รวม Links เว็บไซต์ KM
บทความน่าสนใจเกี่ยวกับ KM
E-Journals ทางด้าน KM

Bookmark and Share
"หัวใจของ KM คือ การปฏิบัติ"

" ... กระบวนการ KM มันมีอยู่แล้ว คณะนี้เป็นคณะวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มันไปเร็ว ความรู้์ที่อยู่ใน textbook มันล่าช้ากว่าที่เกิดไป 2-3 ปี และกว่าความรู้จะลงใน journal ก็ใช้เวลาเป็นปี หลังจากที่คนคิดค้นได้ เพราะฉะนั้นความรู้ที่ทันสมัยจริงๆ คือความรู้ที่ี่มาจากการสัมมนา มีอาจารย์จากต่างประเทศ หรือคนได้รับรางวัลโนเบล มาพูดคุยให้ฟังว่า ผลการทดลองที่เขาค้นพบเมื่อเร็วๆนี้ คืออะไร ก็เป็นความรู้ที่ใหม่ .. วงการวิทยาศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงมากและต้องการความรู้ที่ใหม่ คนเลยจัด seminar, symposium กันบ่อยครั้ง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้กัน แลกเปลี่ยนผลการทดลอง .. ด้วยเหตุผลที่คนอยากได้ความรู้เดี๋ยวนั้น ไม่ใช่อ่านจาก textbook หรืออ่านจาก e-journal ..."

ศ.ดร. อมเรศ ภูมิรัตน (ให้สัมภาษณ์ 15 มิ.ย. 50)
go ข่าวกิจกรรม KM
   
MUSC Research Forum
กิจกรรมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในงานวิจัย พูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหาและประสบการณ์ และแบ่งปันความรู้ในการจัดการดำเนินการวิจัย


  22 เมษายน 2558 : MUSC Young Scientist Forum 2015: Health and Wellness 

  1 เมษายน 2558 : MUSC Young Scientist Forum 2015 : Sustainable Society 

  19 มีนาคม 2558 : MUSC Research Forum : Grant Hunting 

  25 กุมภาพันธ์ 2558 : MUSC Young Scientist Forum 2015 : for cleaner environment 

  18 กุมภาพันธ์ 2558 : MUSC Young Scientist Forum : for better health 

  30 มกราคม 2558 : MUSC Young Scientist Forum 2015: Ideas for Perfect Presentation

... จัดโดย งานวิจัย สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
   
R2R Forum

26 พฤษภาคม 2557 : อบรม หัวข้อ"ชีวิตก้าวหน้า งานพัฒนาก้าวไกลด้วย R2R"
ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
... จัดโดย งานบริหาร... จัดโดย งานวิจัย

   
Science Cafe

เสวนาพิเศษในรูปแบบ Science Café ประจำปี 2558

16 ก.พ. 2559 : เสวนา Science Cafe เรื่อง "คลื่นความโน้มถ่วง Gravitational Waves"

13 พ.ย. 2558 : เสวนา Science Cafe เรื่อง "ไขความจริงทางวิทยาศาสตร์ ของ ไข้เลือดออก"

8 ต.ค. 2558 : เสวนา Science Cafe เรื่อง "Avermectin และ Artemisinin สำคัญอย่างไร จึงได้โนเบล"

4 มิถุนายน 2558 : เสวนาพิเศษ Science Cafe ตอน "Weight Management ไม่อ้วนเอาเท่าไร?"... จัดโดย งานประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพิเศษและวิเทศสัมพันธ์

   
Community of Practice (CoP)

5 ก.พ. 2559 : งานบริหารฯ สำนักคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล จัดอบรมภาษาอังกฤษ

11 พ.ย. 2558 : อบรมหลักสูตรสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558

4 พ.ย. 2558 : กิจกรรมชมรมนักพัฒนาคุณภาพ การบรรยายหัวข้อ "งานดี...ไม่มีเสี่ยง"

20 ต.ค. 2558 : กิจกรรม เรียนรู้วิธีการจัดดอกไม้ Flower & Decor และร่วมเป็นอาสาสมัครจัดดอกไม้ ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

7 สิงหาคม 2558 : กิจกรรม MUSC Fit & Well ชาวคณะวิทย์ ฟิตปั๋ง

27-29 มิถุนายน 2558 : สัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเสริมศักยภาพการทำงานเป็นทีม (Team Building) ประจำปี 2558

6 พฤษภาคม 2558 : โครงการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2558

 
 
 


สงวนสิทธิ์บางประการภายใต้ สัญญาอนุญาต ครีเอทีฟคอมมอนส์ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย

http://www.sc.mahidol.ac.th - ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18 ก.พ. 2559
272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ติดต่อเรา : scwww@mahidol.ac.th
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 2552 เป็นต้นไป