ลงทะเบียนออนไลน์

ขอเชิญร่วมโครงการ Business Talk Series
หัวข้อเรื่อง Research Seeding & Reinforcement for Business Linkage
วันพุธที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 09.30 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม K102 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล (พญาไท)


* คำนำหน้า 
* ชื่อ 
* นามสกุล 
*ตำแหน่ง 

*ภาควิชา / หน่วยงาน 
* คณะ / สถาบัน  
* มหาวิทยาลัย 
* E-mail 
* เบอร์โทร (ที่สามารถติดต่อได้) 
ยืนยันการลงทะเบียนโปรดเติมคำว่า "confirm" ลงในช่องด้านล่าง
พิมพ์ข้อความลงในช่อง :