January 2015
M T W T F S S
« Oct    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

108 พันธุ์กล้วยไทย (108 Thai Banana Cultivars)

“108 พันธุ์กล้วยไทย” (108 Thai Banana Cultivars)

ทรัพยากรพันธุกรรมกล้วยในประเทศไทย … ทรัพย์แห่งสุวรรณภูมิ

banana

“… มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ดร. ศศิวิมล แสวงผล อาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ และ ดร. จามร สมณะ อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ศึกษาวิจัย รวบรวม และจำแนกพันธุ์กล้วยทั่วประเทศ ด้วยลักษณะสัณฐานวิทยา เซลล์พันธุศาสตร์ และชีวโมเลกุล โดยพบว่า พันธุ์กล้วยในประเทศไทยมีความหลากหลายมาก และมีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัว สามารถนำมาปรับปรุงพัฒนาและใช้ประโยชน์ในลักษณะต่างๆ ได้หลายรูปแบบ อย่างไรก็ตาม ได้พบว่า มีกล้วยหลายพันธุ์ที่เป็นพันธุ์เฉพาะถิ่น มีจำนวนน้อย และมีแนวโน้มว่าอาจสูญพันธุ์ได้

ดังนั้น เพื่อสนองพระราชดำริ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์พันธุ์กล้วย มหาวิทยาลัยมหิดลโดยความอนุเคราะห์ของมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และกรมส่งเสริมการเกษตร จึงร่วมกับ นายสมรรถชัย ฉัตราคม ในการจัดเตรียมต้นฉบับและจัดพิมพ์หนังสือ 108 พันธุ์กล้วยไทยขึ้น เพื่อเป็นข้อมูลพันธุ์กล้วยที่มีคุณค่าของประเทศไทย …..”

You must be logged in to post a comment.